newlook海淘

newlook购物攻略

newlook海淘专题为您介绍newlook海淘攻略、海淘教程和购物攻略,newlook官网地址,newlook网站上什么东西值得买,newlook网站转运或者直邮介绍,最新的newlook海淘优惠券,以及newlook商城网站购物需要注意的问题。

newlook介绍

New Look是英国时装零售巨头之一,fast fashion品牌。New Look 信奉Chaep is Chic,主要经营中档价位潮流服饰。New Look在英国设有500多家连锁店,拥有5000多名员工,每天有超过45万件的衣物需要用80辆卡车从配送中心运往各连锁店。

关键字:newlook海淘,newlook海淘攻略,newlook官网地址

官网地址
www.newlook.com

newlook海淘攻略

返回顶部